Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập

"Miễn lệ phí môn bài" là nội dung đáng quan tâm nhất đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa khi thành lập mới....

Thời điểm lập hóa đơn điện tử (theo thông tư 68/2019/TT-BTC)

Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn...

Các mẫu hoá đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC

Kế toán Gtax xin chia sẻ các mẫu hoá đơn điện tử theo thông tư 68/2019/TT-BTC để bạn đọc tiện theo dõi như sau: Ngày...

Quy định nội dung trên hoá đơn điện tử (theo thông tư 68/2019/TT-BTC)

Ngày 30/09/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn...
logo gtax

Mẫu Hợp đồng môi giới nhà đất

Kế toán GTax xin chia sẻ "Mẫu Hợp đồng môi giới nhà đất " để bạn đọc tham khảo như sau:  Tải về máy "Mẫu Hợp đồng...