Những lưu ý về tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp mới...

Tuỳ vào quy mô và định hướng kinh doanh doanh nghiệp phải tiến hành bố trí nhân sự phụ trách kế toán theo qui...

Hướng dẫn mới nhất việc áp dụng hóa đơn điện tử

Ngày 29/11/2018, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 4763/TCT-CS hướng dẫn việc áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị...

Nhận tiền tài trợ có phải xuất hoá đơn GTGT?

Công ty CP Dịch vụ xã hội Mgreen đang triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ Smartcity 4.0 khuyến khích phân loại và...

Gửi hóa đơn điện tử cho khách hàng bằng cách nào?

Trường hợp người bán lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán có trách...

Hóa đơn điện tử có cần phải ký và đóng dấu không?

Hóa đơn điện tử có cần đóng dấu và chữ ký không? Đây là băn khoăn của nhiều bạn kế toán. Kế toán Gtax sẽ...
error: Content is protected !!