Thay đổi toàn bộ mẫu biểu Đăng ký doanh nghiệp từ 11/3/2019

Bộ Kế hoạch và đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

Ai không được quyền thành lập doanh nghiệp?

Thành lập và quản lý doanh nghiệp là một trong những quyền của công dân. Tuy nhiên, theo quy định Luật doanh nghiệp 2014,...

Quản lý doanh nghiệp, anh là ai?

Khi tư vấn thành lập doanh nghiệp cho nhiều khách hàng chúng tôi nhận thấy có anh/chị  vẫn nhầm tưởng người quản lý doanh...

Những lưu ý về tổ chức bộ máy kế toán trong doanh nghiệp mới...

Tuỳ vào quy mô và định hướng kinh doanh doanh nghiệp phải tiến hành bố trí nhân sự phụ trách kế toán theo qui...

Chính sách đối với lao động nữ

Kế toán Gtax xin chia sẻ một số chính sách dành cho lao động nữ mà doanh nghiệp nên biết. 1. Chăm sóc sức khỏe...
error: Content is protected !!