Để tiết kiệm thời gian, in ấn cũng như phải ký nhiều Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc các công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản. 

lao-dong-chua-thanh-nien-tre-em Có được ủy quyền ký hợp đồng lao động theo mùa vụ?
Ảnh minh hoạ. Nguồn: internet

Hỏi: Công ty tôi do đặc thù công việc thường xuyên ký hợp đồng lao động thời vụ với nhiều người lao động. Để giảm thiểu ký kết hợp đồng này, công ty đề nghị một nhóm người ủy quyền lại cho một người đại điện để ký. Vậy việc ủy quyền này có đúng quy định không?

Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn đọc tiện theo dõi như sau:

Căn cứ Khoản 2, Điều 18 Bộ luật Lao động năm, đối với những công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản, trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Xem thêm: “HĐLĐ mùa vụ: Hướng dẫn đóng BHXH, thuế TNCN

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

Xem thêm: “Ký HĐLĐ với nhóm người

==> Như vậy, đối với những công việc theo mùa vụ, nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm giao kết hợp đồng lao động với công ty.