Có đóng BHXH cho nhân viên phục vụ quán?

Theo Bộ luật Lao động năm 2012: người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN.

Hỏi: Công ty ký hợp đồng lao động với tôi với chức danh nhân viên phục vụ quán, làm việc 1 tuần 3 ngày, 8 giờ/ngày. Vậy công ty có phải đóng BHXH, BHYT, BHTN cho tôi không?

Xem thêm: “Giúp việc nhà: tiền lương, đóng bảo hiểm ra sao?

Kế toán GTax xin chia sẻ để bạn đọc tiện tham khảo như sau:

  • Căn cứ Khoản 3, Điều 34 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người lao động làm việc không trọn thời gian được hưởng lương, các quyền và nghĩa vụ như người lao động trọn thời gian.
  • Căn cứ Khoản 1, Điều 2; Khoản 1, Điều 124 Luật BHXH năm 2014, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng (từ ngày 1/1/2018) thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
  • Căn cứ Điểm a, Khoản 1, Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT năm 2014, Khoản 1, Điều 43 Luật Việc làm năm 2013, người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT, BHTN.

==> Như vậy, đối chiếu với các quy định nêu trên, từ ngày 1/1/2018 trường hợp bạn là nhân viên phục vụ quán làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng thì thuộc đối tượng tham gia và phải đóng BHXH bắt buộc, nếu làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì thuộc đối tượng tham gia và phải đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN.

 

Leave a Reply