Bộ LĐ-TB&XH vừa qua đã ban hành Công văn 4640/LĐTBXH-BHXH được ban hành ngày 02/11/2018, trả lời vướng mắc về việc thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

kham bhyt

Cụ thể, đối với trường hợp người lao động trong cùng 01 ngày vừa có thời gian đi làm, vừa có thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau thì:

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, doanh nghiệp không phải trả lương cho người lao động;

– Thời gian người lao động thực sự làm việc, doanh nghiệp phải trả lương theo đúng quy định của pháp luật.

Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 186 Bộ luật Lao động quy định: “Trong thời gian người lao động nghỉ việc được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, thì người sử dụng lao động không phải trả lương cho người lao động”.