Cách tính thuế TNCN khi làm thêm giờ dịp Tết

Người lao động sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho phần tiền lương trả cao hơn do làm thêm giờ.

Hỏi: Công ty tổ chức làm thêm giờ vào Tết nguyên đán do cần bàn giao hàng đúng hẹn theo hợp đồng đã ký với khách hàng. Khi làm thêm giờ tôi sẽ được hưởng tiền lương làm thêm này, khi đó tôi phải chịu thuế thu nhập cá nhân như thế nào?

Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn tham khảo như sau:

Căn cứ vào Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, trường hợp doanh nghiệp trả tiền lương cho người lao động (NLĐ) làm thêm giờ cao hơn tiền lương tính theo ngày làm việc bình thường thì phần tiền lương trả cao hơn do làm thêm giờ được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Ví dụ:

Công nhân B có tiền lương hàng tháng theo hợp đồng lao động là 9,000,000 đồng, mỗi tuần làm 06 ngày (nghỉ hàng tuần ngày Chủ nhật), mỗi ngày làm 08 giờ.

Tháng 1/2020, B có phát sinh làm thêm giờ vào buổi sáng ngày mồng 1 tết âm lịch (4 tiếng). Tháng 1/2019 có tổng cộng 31 ngày, trong đó có 27 ngày làm việc (do có 4 ngày chủ nhật, nghỉ hưởng lương 5 ngày tết).

Vậy, tiền lương của ngày mồng 1 Tết âm lịch B là:

Tiền lương ngày mồng 1
Tết âm lịch
= 9,000,000


x 1 (ngày) = 333,333 (đồng)
27

Số giờ làm việc trong tháng là: 27 x 8 = 216.

Như vậy, tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường để tính tiền lương làm thêm giờ cho B là:   9,000,000 / 216 = 41,667 đồng.

Từ đó, tiền lương làm thêm giờ của B ngày mồng 1 Tết âm lịch ít nhất bằng:  41,667 x 300% x 4 = 500,000 (đồng)

Vậy, tổng tiền lương ngày mồng 1 Tết âm lịch B nhận được là:  333,333 + 500,000 = 833,333 (đồng)

Về thuế TNCN được tính như sau:

B có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 41,667 đồng/giờ.

B làm thêm giờ vào mồng 1 Tết âm (4 tiếng), B được trả 41,667 x 300% = 125,000 đồng/giờ

Thu nhập được miễn thuế là: 125,000 đồng/giờ – 41,667 đồng/giờ = 83.335 đồng/giờ

Thu nhập chịu thuế của B ngày mồng 1 Tết âm là: 334,000 + (41,667 * 4) = 500,668 (đồng)

Leave a Reply