Khi người lao động chẳng may bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, hết tuổi lao động, chết,…vì một số lý do cá nhân người lao động muốn được hưởng chế độ BHXH một lần; Vậy cách tính hưởng chế độ BHXH một lần được thực hiện như thế nào? Kế toán Gtax xin chia sẻ để bạn đọc tham khảo như sau:

1. Đối tượng được hưởng BHXH một lần?

 Thuộc một trong các trường hợp sau:

– Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện;

– Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH;

– Ra nước ngoài để định cư;

– Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng, gồm: 

+ Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

+ Các bệnh, tật ngoài các bệnh nêu trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Xem chi tiết: Đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc

2. Mức hưởng BHXH một lần

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức hưởng BHXH một lần được tính như sau:

2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;

c) Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.”

==> Theo quy định trên, đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH đủ một năm trở lên thì mức hưởng BHXH một lần được tính theo công thức sau:

Mức hưởng = (1,5 x Mbqtl x số năm tham gia BHXH trước năm 2014) +

(2 x Mbqtl x số năm tham gia BHXH từ năm 2014)

Trong đó:

– Thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 – 11 tháng được tính là một năm.

– Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH (Mbqtl) được tính như sau:

bhxh-1-lan Cách tính hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần

 

+ Tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo quy định tại khoản 2 Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 2 Điều 10 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì:

Mức hưởng = 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (tối đa bằng 2 tháng Mbqtl)

3. Hồ sơ giải quyết chế độ BHXH một lần

Trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì doanh nghiệp phải nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội, với hồ sơ cụ thể gồm:

  1. Sổ BHXH;
  2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động;
  3. Đối với người ra nước ngoài để định cư có thêm một trong các giấy tờ sau:

3.1. Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam;

3.2. Bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng của một trong các giấy tờ sau đây:

3.2.1. Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

3.2.2. Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

3.2.3. Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp;

  1. Trích sao hồ sơ bệnh án thể hiện người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế (kèm theo Tóm tắt hồ sơ bệnh án về khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp và Biên bản giám định y khoa đối với người mắc bệnh để xác định người bị bệnh được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần) đối với trường hợp người bị mắc bệnh nguy hiểm.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định đối với trường hợp hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Xem chi tiết: Hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần