Theo qui định của Tổng cục Thuế, Dịch vụ kế toán Gtax sẽ liệt kê danh sách các công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi nghỉ lễ 30/4/2018 như sau:

1. Đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng:

Sẽ phải thực hiện tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2018. Thời gian cụ thể doanh nghiệp phải nộp dưới đây:

 • Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng tháng 3/2018
  Hàng tháng, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đó, chậm nhất là vào ngày 20 của tháng liền sau. Cụ thể, đối với tờ khai thuế tháng 3, doanh nghiệp phải thực hiện trước ngày 20/4.
 •  Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân tháng 3/2018
  Trong tháng 3, doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân, chậm nhất là vào ngày 20/4.
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 3/2018
  Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn.

 Nếu trong kỳ không có sử dụng hóa đơn thì tại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ghi số lượng hóa đơn sử dụng bằng không. Hạn cuối nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tháng 3 là ngày 20/4.

thue Các việc liên quan đến thuế cần thực hiện trước khi nghỉ lễ 30/4

2. Đối với doanh nghiệp khai thuế theo quý

Ngoài việc nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2018, nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý I/2018, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2018, doanh nghiệp cũng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I, nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý I. Thời gian cụ thể dưới đây:

 • Nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng quý I/2018
  Hàng quý, doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế GTGT của quý đó, chậm nhất vào ngày 30/4, doanh nghiệp phải nộp xong tờ khai thuế GTGT quý I.
 • Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân quý I/2018
  Trong quý I, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế TNCN thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế, chậm nhất đến ngày 30/4.
 • Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I
  Hàng quý, doanh nghiệp phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kể cả khi trong kỳ không có sử dụng hóa đơn.

Nếu chuyển địa điểm kinh doanh đến địa bàn khác địa bàn cơ quan thuế đang quản lý trực tiếp thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi. Hạn cuối nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý I là ngày 30/4.

 • Báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý I
  Doanh nghiệp đang sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong quý I phải gửi báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp, bao gồm cả trường hợp tự in và được cơ quan thuế cấp.

Hạn cuối nộp báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN quý I là ngày 20/04.

 • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I/2018
  Doanh nghiệp phải thực hiện tạm nộp thuế TNCN của quý I/2018 chậm nhất vào ngày 30/4; doanh nghiệp chỉ cần nộp số thuế tạm tính chứ không phải nộp tờ khai thuế.

   Số thuế cần phải nộp bao nhiêu là hoàn toàn do doanh nghiệp tự căn cứ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của năm trước và dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh.

3. Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN tháng 04/2018

Chậm nhất ngày cuối cùng của tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN (Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017).

THUE-TNCN Các việc liên quan đến thuế cần thực hiện trước khi nghỉ lễ 30/4
Cán bộ Cục Thuế TP.Hà Nội tiếp nhận hồ sơ quyết toán thuế TNCN cho người nộp thuế. Ảnh: Nhật Minh.

Đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng các loại bảo hiểm trên của từng NLĐ theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của DN sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động.

Khi sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ quyết toán thuế, dịch vụ Lao động & bảo hiểm… do kế toán Gtax đảm trách, Bạn sẽ không phải lo lắng những vấn đề về thuế và kế toán….

4. Trích nộp Kinh phí Công đoàn tháng 04/2018

Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là DN đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.
Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động.