CÁC MẪU HỢP ĐỒNG

STT
CÁC MẪU HỢP ĐỒNG
DOWNLOAD TÀI LIỆU
1 Mẫu bảng tổng hợp nhập khẩu.  Tải về máy
2 Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài.  Tải về máy
3 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư.  Tải về máy
4 Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý.  Tải về máy
5 Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động.  Tải về máy
6 Mẫu giấy uỷ quyền nhà.

 Tải về máy

7 Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.  Tải về máy
8 Mẫu hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài.  Tải về máy
9 Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản.  Tải về máy
10 Mẫu hợp đồng cho nhà.  Tải về máy
11 Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở.  Tải về máy
12 Mẫu hợp đồng cho vay tiền.  Tải về máy
13 Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.  Tải về máy
14 Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ cá nhân gia đình.  Tải về máy
15 Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ.  Tải về máy
16 Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.  Tải về máy
17  Mẫu hợp đồng cung ứng lao động.  Tải về máy
18  Mẫu hợp đồng đại diện.  Tải về máy
19  Mẫu hợp đồng đại lý.  Tải về máy
20  Mẫu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.  Tải về máy
21  Mẫu hợp đồng giao nhận hàng hoá.  Tải về máy
22  Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.  Tải về máy
23  Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm.  Tải về máy
24  Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng.  Tải về máy
25  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm xây dựng công trình.  Tải về máy
26  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình.  Tải về máy
27  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình.  Tải về máy
28  Mẫu hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình.  Tải về máy
29  Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư.  Tải về máy
30  Mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi.  Tải về máy
31  Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh.  Tải về máy
32  Mẫu hợp đồng in văn hoá phẩm.  Tải về máy
33  Mẫu hợp đồng kinh doanh.  Tải về máy
34 Mẫu hợp đồng kinh doanh giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình.  Tải về máy
35 Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá.  Tải về máy
36 Mẫu hợp đồng lao động.  Tải về máy
37 Mẫu hợp đồng lao động cho nước ngoài.  Tải về máy
38 Mẫu hợp đồng lắp ráp thiết bị.  Tải về máy
39 Mẫu hợp đồng liên doanh.  Tải về máy
40 Mẫu hợp đồng môi giới thương mại.  Tải về máy
41 Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư.  Tải về máy
42 Mẫu hợp đồng mua bán điện.  Tải về máy
43 Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá.  Tải về máy
44 Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở.  Tải về máy
45 Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất.  Tải về máy
46 Mẫu hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm.  Tải về máy
47 Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.  Tải về máy
48 Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở.  Tải về máy
49 Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư.  Tải về máy
50 Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.  Tải về máy
51 Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất.  Tải về máy
52 Mẫu hợp đồng thành lập đại lý.  Tải về máy
53 Mẫu hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất.  Tải về máy
54 Mẫu hợp đồng thế chấp bằng căn hộ chung cư.  Tải về máy
55 Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.  Tải về máy
56 Mẫu hợp đồng thuê đất.  Tải về máy
57 Mẫu hợp đồng thuê lại đất.  Tải về máy
58 Mẫu hợp đồng thuê nhà.  Tải về máy
59 Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.  Tải về máy
60 Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng.  Tải về máy
61 Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.  Tải về máy
62 Mẫu hợp đồng trao đổi nhà ở.  Tải về máy

Leave a Reply