Trong quá trình tư vấn tuyển dụng nhân sự cho các doanh nghiệp, Kế toán Gtax nhận thấy có rất nhiều các lỗi tuyển dụng mà doanh nghiệp thường mắc phải, các lỗi này có thể do nhân sự phụ trách tuyển dụng chưa có kinh nghiệm, doanh nghiệp tự tuyển dụng, … Vì vậy Kế toán Gtax xin chia sẻ với bạn đọc những lỗi tuyển dụng của doanh nghiệp thường mắc phải và mức phạt đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi vi phạm.

 Xem thêm: DN thường mắc các lỗi về tuyển dụng, quản lý lao động: Dễ bị phạt

STT

Lỗi vi phạm

Mức phạt (triệu đồng)

1

Không thông báo công khai về nhu cầu tuyển lao động hoặc thông báo ít hơn 05 ngày làm việc trước khi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển của người lao động hoặc thông báo không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật;

01 – 03

2

Không thông báo công khai kết quả tuyển lao động hoặc thông báo sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động;

3

Thu tiền của người lao động tham gia tuyển lao động;

4

Không lập sổ quản lý lao động; lập sổ quản lý lao động không đúng thời hạn, không đảm bảo các nội dung cơ bản theo quy định pháp luật; không ghi chép, nhập đầy đủ thông tin về người lao động vào sổ quản lý lao động khi hợp đồng lao động có hiệu lực; không cập nhật thông tin khi có sự thay đổi vào sổ quản lý lao động;

5

Phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, màu da, thành phần xã hội, tình trạng hôn nhân, tín ngưỡng, tôn giáo, nhiễm HIV, khuyết tật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý lao động.

05 – 10

6

Tuyển người dưới 14 tuổi vào học nghề, tập nghề, trừ những nghề, công việc được pháp luật cho phép.

20 -25

 

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc người sử dụng lao động hoàn trả người lao động khoản tiền đã thu đối với hành vi vi phạm STT 3.\

 Xem thêm: DN thường mắc các lỗi về tuyển dụng, quản lý lao động: Dễ bị phạt