Doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ làm việc và trả nguyên lương trong 06 ngày lễ, tết sau đây:

  1. Tết Dương lịch (01/01 dương lịch): 01 ngày;
  2. Tết Âm lịch: 05 ngày, doanh nghiệp có thể chọn 01 ngày cuối năm và 04 ngày đầu năm âm lịch hoặc 02 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch. Đồng thời, trước khi thực hiện doanh nghiệp phải thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động ít nhất 30 ngày;
  3. Ngày Chiến thắng (ngày 30/4 dương lịch): 01 ngày;
  4. Ngày Quốc tế lao động (ngày 01/5 dương lịch): 01 ngày;
  5. Ngày Quốc khánh (ngày 02/9 dương lịch): 01 ngày;
  6. Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10/3 âm lịch): 01 ngày;

Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải cho người lao động được nghỉ việc riêng và vẫn trả nguyên lương trong các trường hợp sau đây:

  1. Kết hôn: cho nghỉ 03 ngày;
  2. Con kết hôn: nghỉ 01 ngày;
  3. Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết; vợ chết hoặc chồng chết; con chết: nghỉ 03 ngày. Trường hợp ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết; bố hoặc mẹ kết hôn; anh, chị, em ruột kết hôn thì người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với doanh nghiệp.

Doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận với nhau để cho người lao động nghỉ không hưởng lương.

Việc tính tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương được thực hiện như sau:

 

Nếu người lao động có đi làm vào những ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương nêu trên thì doanh nghiệp có thể xem chi tiết cách tính lương làm thêm giờ tại công việc Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban ngày”, “Trả lương cho người lao động làm thêm giờ vào ban đêm.

Lưu ý:

– Trường hợp lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì ngoài việc được nghỉ và hưởng nguyên lương trong 06 ngày lễ, tết nêu trên còn được nghỉ thêm 01 ngày Tết cổ truyền dân tộc và 01 ngày Quốc khánh của nước họ và vẫn được hưởng lương.

– Nếu những ngày nghỉ lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần, thì doanh nghiệp phải cho người lao động nghỉ bù vào ngày kế tiếp.