Từ ngày 1/7/2019 theo nghị định 38/2019 của chính phủ quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên mức 1.490.000 đồng/tháng.
Căn cứ vào mức lương cơ sở này, lương công chức từ ngày 1/7/2019 = lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng x hệ số hiện hưởng. Để tiện cho việc than khảo của bạn đọc, Kế toán Gtax chia sẻ bảng tính chi tiết về mức lương công chức được hưởng từ 1/7 ngay bên dưới.

 Ghi chú: mức lương của cán bộ, công chức được chia theo ngạch bậc gồm: A3, A2, A1, A0, B và C tương ứng với mức lương cụ thể như bảng sau:

bang-luong-cong-chuc Bảng lương công chức từ 1/7/2019