“ Nội dung trên THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là văn bản pháp luật và kiến thức pháp luật. Quý khách chấp nhận sử dụng là chấp nhận sử dụng hình thức và nội dung hiện tại. THƯ VIỆN PHÁP LUẬT  không nảy sinh trách nhiệm pháp lý với người sử dụng khi xảy ra vận dụng pháp luật sai ”