Hỏi: Tôi muốn Thành lập sàn giao dịch bất động sản thì cần những điều kiện gì? Thủ tục thực hiện như thế nào? Kế toán Gtax vui lòng tư vấn giúp, cám ơn (hcliem@gmail.com)

Trả lời:

Sàn giao dịch bất động sản là nơi thực hiện việc giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản, tổ chức việc bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; giới thiệu, niêm yết, cung cấp công khai thông tin về bất động sản cho các bên tham gia có nhu cầu giao dịch; kiểm tra giấy tờ về bất động sản bảo đảm đủ điều kiện được giao dịch; làm trung gian cho các bên trao đổi, đàm phán và ký kết hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản.

Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 về điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản quy định: “

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

4. Theo Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành thì vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là 20 tỷ đồng, được quy định tại Điều 10, Luật Kinh doanh bất động sản 2014: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng.”

Theo đó để thành lập sàn giao dịch bất động sản thì phải thực hiện hoạt động đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư. Sau khi có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ghi nhận ngành nghề kinh doanh bất động sản thì tiến hành soạn thảo hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản theo quy định của pháp luật nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi tiết  thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản  cụ thể như sau:

– Giám đốc sàn giao dịch bất động sản phải có: Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản, Chứng chỉ quản lý sàn;

– Có cơ sở vật chất, kỹ thuật phù hợp với nội dung hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

– Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích sử dụng để giao dịch tối thiểu 50m2 phục vụ cho hoạt động môi giới, giao dịch và thêm 20 m2 cho mỗi hoạt động dịch vụ bổ sung (Ví dụ: Thêm hoạt động định giá BĐS), đồng thời đảm bảo có trang thiết bị phù hợp với nội dung hoạt động.

– Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định trên phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định. Mức vốn pháp định 20 tỷ đồng được xác định căn cứ vào số vốn điều lệ của doanh nghiệp, hợp tác xã theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về hợp tác xã. Doanh nghiệp, hợp tác xã không phải làm thủ tục đăng ký xác nhận về mức vốn pháp định.

– Sàn giao dịch bất động sản phải có Quy chế hoạt động, gồm những nội dung cơ bản sau:

Những quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của sàn giao dịch bất động sản;
Quy định về tổ chức bộ máy và hoạt động của các bộ phận của sàn giao dịch bất động sản;
Quy định về chế độ quản lý tài chính của sàn giao dịch bất động sản;
Quy định về quan hệ với khách hàng trong khi giao dịch;
Quy định về thông tin bất động sản đưa vào giao dịch; chế độ quản lý, cung cấp thông tin về bất động sản, giao dịch tại sàn giao dịch bất động sản.

* Hồ sơ thành lập sàn Giao dịch BĐS bao gồm:

1. Bản sao y Giấy chứng nhận Doanh nghiệp có ngành nghề đăng ký kinh doanh BĐS hoặc dịch vụ Quản lý sàn;

2. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động kèm theo Quy chế hoạt động sàn giao dịch bất động sản (Điểm 1.8 Phần VI TT 13/2008/TT-BXD)

3. Quyết định bổ nhiệm Giám đốc sàn giao dịch BĐS;

4. Bản sao Chứng chỉ quản lý sàn, chứng nhận hoàn thành các khóa đào tạo quản lý, điều hành sàn GD BĐS;

5. Bản sao y chứng chỉ môi giới bất động sản của 02 nhân viên làm công việc môi giới bất động sản;

6. Bản sao y chứng chỉ định giá bất động sản của 02 nhân viên làm công việc định giá (nếu có thêm hoạt động định giá);

7. Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng minh địa điểm giao dịch của sàn giao dịch bất động sản: Hợp đồng thuê công chứng.

Hồ sơ lập thành 02 bộ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở xây dựng.