Quyết toán thuế là hoạt động kiểm tra các số liệu thuế mà doanh nghiệp đã kê khai, thuế vừa là chi phí và cũng là qui định pháp luật bắt buộc của bất kỳ doanh nghiệp nào, sự quan tâm không đúng mức đến hồ sơ kế toán và các báo cáo quyết toán thuế thực sự là vấn đề  bạn phải đau đầu… 

1. Quyết toán thuế là gì?

Đây là công việc bắt buộc mà bất cứ doanh nghiệp nào hoạt động cũng phải tuân thủ, thông thường sau khoảng 5 năm hoạt động doanh nghiệp sẽ được cơ quan thuế chủ quản thanh tra quyết toán thuế. Một số doanh nghiệp có doanh thu cao, rủ ro cao về thuế… sẽ quyết toán 1 năm/ lần.

2. Mục đích?

Để truy thu thuế: thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân của doanh nghiệp

3. Thời gian?

Khi cơ quan thuế chủ quản có quyết định thanh tra quyết toán thuế, thông thường cơ quan thuế sẽ hẹn doanh nghiệp sau 2 tuần để chuẩn bị.