(028) 2221 6789 support@gtax.vn

Quy trình làm việc của Gtax 

Bước 1: Đăng Nhập vào “Cổng Thông tin khách hàng”

Bước 2: Gửi hình ảnh (hoặc file scan) chứng từ phát sinh cho Gtax

Bước 3: Gtax thực hiện kê khai, hạch toán đầy đủ và chính xác

Bước 4: Bạn sẽ nhận được đầy đủ các báo cáo liên quan

DOANH NGHIỆP GTAX DOANH NGHIỆP GTAX
    
Doanh nghiệp giao chứng từ: Gửi trực tiếp, scan/chụp hình và email, liệt kê ra file và emailGtax lập báo cáo và làm sổ kế toánDoanh nghiệp nhận sổ kế toán và báo cáo: Đăng nhập vào Cổng Gtax Portal để xem và nhận hồ sơGtax chịu trách nhiệm làm việc với cơ quan thuế khi quyết toán