Công văn số 9976/BTC-TCT ngày 31/7/2013 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra hoàn thuế GTGT

Văn bản nêu các dấu hiệu nghi vấn, theo đó nếu hồ sơ hoàn thuế trước – kiểm tra sau của doanh nghiệp (DN) có một trong những dấu hiệu sau đây sẽ bị cơ quan Thuế yêu cầu giải trình trước khi hoàn. Trường hợp không giải trình được số thuế kê khai là đúng, hồ sơ sẽ bị chuyển sang kiểm trước – hoàn sau

Các dấu hiệu nghi vấn nói trên bao gồm:

– DN có vốn điều lệ nhỏ hơn so với quy mô kinh doanh và số thuế đề nghị hoàn.
– DN mới thành lập trong vòng 24 tháng.
– DN kinh doanh thương mại nhưng không có cơ sở vật chất (như nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng, phương tiện vận tải, hệ thống các cửa hàng, …).
– Lập DN ở địa phương này nhưng sản xuất, kinh doanh ở địa phương khác có dấu hiệu bất thường.
– DN mua hàng hóa phục vụ xuất khẩu chủ yếu từ doanh nghiệp kinh doanh thương mại, doanh nghiệp mới thành lập, tổ chức, cá nhân thu gom hàng hóa là nông lâm thủy sản không chịu thuế đầu vào.
– DN thanh toán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ tài khoản vãng lai.
– Bên mua và bán có quan hệ vợ chồng, anh em, quan hệ liên kết có dấu hiệu bất thường.

 

Bên cạnh đó, cơ quan Thuế cũng sẽ tập trung kiểm tra, thanh tra toàn diện đối với các doanh nghiệp có số thuế được hoàn tăng đột biến.