(028) 2221 6789 support@gtax.vn

Mức đóng Kinh phí Công đoàn và Đoàn phí Công đoàn mới nhất từ 2017

A – Mức đóng Kinh phí Công đoàn và Đoàn phí Công đoàn

  Kinh phí đóng Công đoàn

(Đơn vị sử dụng lao động đóng)

Đoàn phí Công đoàn

(Người lao động đóng)

Đối tượng – Đơn vị sử dụng lao động – Người lao động (là đoàn viên)

Lưu ý: Chủ doanh nghiệp (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, P.Tổng Giám đốc, Giám đốc, người nước ngoài,…) không kết nạp vào tổ chức Công đoàn

 

Mức đóng

 

 2% Tổng tiền lương đóng BHXH của đơn vị
Lưu ý: Đối với các tổ chức, cơ quan,… không thành lập Công đoàn cơ sở vẫn phải đóng Kinh phí công đoàn.
 

 1% mức tiền lương tham gia BHXH của mỗi NLĐ. Mức tối đa là 10% lương cơ sở.

 Lưu ý:

 1. Đối với đơn vị chưa có Công đoàn cơ sở thì NLĐ không đóng Đoàn phí công đoàn.

 2. Đoàn viên Công đoàn hưởng trợ cấp BHXH từ 1 tháng trở lên, trong thời gian hưởng TC không cần đóng đoàn phí;

 Đoàn viên Công đoàn không có việc làm, không có thu nhập, nghỉ việc riêng từ 1 tháng trở trong thời gian đó không đóng ĐPCĐ.

Phương thức đóng  

 – Đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

 – Nộp tại Phòng kế toán của Liên đoàn lao động quận/huyện nơi Doanh nghiệp đăng ký kinh doanh

 

 

 Đoàn phí do đoàn viên đóng hàng tháng cho Công đoàn cơ sở hoặc thu qua lương hàng tháng sau khi có ý kiến thỏa thuận.

B- Mức trích nộp

1. Trường hợp Doanh nghiệp có thành lập Công đoàn cơ sở.

a) Kinh phí công đoàn:

– 65% kinh phí công đoàn do doanh nghiệp giữ lại.

– 35% nộp về Công đoàn cấp trên quản lý.

b) Đoàn phí công đoàn:

– 60% đoàn phí công đoàn doanh nghiệp giữ lại.

– 40% nộp về Công đoàn cấp trên quản lý.

2. Trường hợp Doanh nghiệp chưa thành lập Công đoàn cơ sở.

a) Kinh phí công đoàn:

– 65% nộp về cho Công đoàn cấp trên giữ hộ để thực hiện việc tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, chăm lo, bảo vệ cho NLĐ.

– 35% nộp về Công đoàn Nhà nước.

=> Thực tế: Nộp toàn bộ 100% kinh phí công đoàn cho Liên đoàn lao động quận/huyện.

b) Đoàn phí công đoàn: Không nộp đoàn phí công đoàn