Chị Nguyễn Châu Anh  (Email: anhchau***@gmail.com) nhờ giúp đỡ về vấn đề này như sau: cho tôi xin mẫu đơn xin nghỉ phép, đơn xin đi trễ, đơn xin về sớm, đơn xin tăng lương trong năm 2018 dành cho người lao động (NLĐ) có được hay không? Tôi cảm ơn!” 

Tải về: Mẫu đơn xin về sớm, đi trễ, nghỉ phép, tăng lương dành cho NLĐ

Lưu ý: Những mẫu đơn này có giá trị tham khảo để NLĐ, doanh nghiệp nghiên cứu áp dụng; nếu doanh nghiệp của anh/chị đã có sẵn mẫu đơn về vấn đề này thì áp dụng mẫu đơn đó.