Trong quản trị văn phòng thì việc quản trị tài chính trong văn phòng là yếu tố khá quan trọng quyết định sự thành công của công việc …

Các mức độ về sự phân cấp tài chính trong các công ty hiện nay:

 • Phân cấp hoàn toàn với một lượng tiền mặt cụ thể.

 • Phân cấp hoàn toàn có kiểm soát (được chi tiêu trước giải trình sau).

 • Phân cấp hoàn toàn có giới hạn và có kiểm soát (được chi tiêu trước có giới hạn mức tối đa và giải trình sau).

 • Phân cấp về nguyên tắc và có kiểm soát (kiểm soát trước khi chi tiêu).

 • Không được phân cấp gì cả.

Lập kế hoạch quỹ điều hành nội bộ:

 • Phân tích tình hình và các nhu cầu chi tiêu trong kỳ kế hoạch.

 • Báo cáo đệ trình kế hoạch chi tiêu trong kỳ kế hoạch để được duyệt.

 • Mở sổ sách theo dõi lượng tiền nhập, xuất, và tồn quỹ.

 • Cất giữ tiền mặt tồn quỹ (nếu có).

Chi tiêu và thanh toán:

 • Các loại chi tiêu thông thường.

 • Cách chi tiêu hợp lệ.

 • Lưu giữ hồ sơ chi tiêu.

Giải trình, quyết toán và báo cáo chi tiêu.

 • Giải trình chi tiêu.

 • Quyết toán chi tiêu.

 • Báo cáo chi tiêu.

Những điều nên làm và không nên làm:

Nên làm:

 • Ghi chép sổ sách cẩn thận, chính xác đến từng chi tiết.

 • Chi tiêu trong quyền hạn và đúng nguyên tắc.

 • Giải trình chính xác, dễ hiểu và chặt chẽ.

 • Quyết toán kịp thời và đầy đủ.

 • Báo cáo trung thực.

 • Lưu giữ hồ sơ đầy đủ.

Không nên làm:

 • Cho người khác mượn tiền quỹ.

 • Tự chi tiêu cho các nhân bằng tiền quỹ.

 • Không xin ý kiến cấp trên về các khoản chi tiêu mà bản thân còn do dự là đúng hay sai nguyên tác, đúng hay vượt quyền hạn của mình.

Theo doanhnghiep