Theo Nghị định 105/2014/NĐ-CP thì bảo hiểm y tế (BHXH) sẽ chi trả 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) đối với trường hợp chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở. 

kham bhyt

Khám chữa bệnh tại BV Bạch Mai

Như vậy, hiện hành nếu một lần KCB dưới 195.000 đồng thì người tham gia BHYT sẽ được BHYT chi trả 100%.

Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2018, mức này sẽ được nâng lên thành 208.500 đồng cho phù hợp với mức lương cơ sở mới từ ngày 01/7/2018.

Từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ sở mới sẽ là 1.390.000 đồng/tháng (hiện hành là 1.300.000 đồng/tháng).

Theo Thống kê, tính đến cuối năm 2017 cả nước có hơn 80 triệu người tham gia BHYT, như vậy hơn 80 triệu người tham gia BHYT sẽ được hưởng lợi từ quy định mới này.

Dịch vụ kế toán Gtax