Nhìn từ góc độ hoạt động thực tiễn, từ Fintech bao hàm các ứng dụng, sản phẩm hay mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được xây dựng dựa trên nền tảng internet và kỹ thuật số.

1. Giới thiệu về câu lạc bộ Fintech Vietnam

Với mong muốn thúc đẩy và xây dựng thị trường Fintech tại Việt Nam phù hợp với xu thế phát triển công nghệ thế giới, ngày 4/10/2015, nhóm các doanh nghiệp và quỹ đầu tư có quan tâm đến lĩnh vực Fintech gặp nhau lần đầu tiên, thảo luận về việc xây dựng 1 câu lạc bộ, nhằm kết nối, trao đổi hợp tác và hỗ trợ cho các startup trong lĩnh vực Fintech.

Câu lạc bộ cũng bầu ông Trần Hữu Đức, giám đốc quỹ FPT Ventures và ông Nguyễn Bá Diệp, phó chủ tịch HĐQT công ty Momo làm đồng chủ nhiệm của câu lạc bộ.

Sau gần 2 năm hoạt động, đến nay, Câu lạc bộ Fintech Vietnam đã có gần 2000 thành viên, thu hút được nhiều quỹ đầu tư, tập đoàn, công ty tài chính, startup trong và ngoài nước như: FPT, Dragon Capital, Momo, Standard Chartered Bank, Bảo Việt, Vietinbank, Shinhanbank, ADB-MBI, Napas, NextTech, Bảo Kim, Moca, Money Lover, …

Câu lạc bộ cũng đã tổ chức, tham gia nhiều hội thảo như “Diễn đàn thanh toán điện tử Việt Nam – VEPF 2016”, “Công nghệ Blockchain và hợp đồng tương lai”, trở thành nơi giúp kết nối các ý tưởng sáng tạo trong lĩnh vực Fintech, kết nối giữa các startup và các nhà đầu tư, cũng như là điểm đến của các tổ chức quốc tế khi muốn tìm hiểu về thị trường Fintech ở Việt Nam.

Nhận thấy nhu cầu ngày càng tăng, hoạt động của câu lạc bộ cần phải chuyên môn hóa cao hơn để đảm bảo chất lượng, đầu năm 2017, các thành viên của câu lạc bộ nhất trí cần hợp thức hóa hoạt động của câu lạc bộ theo các quy định của pháp luật và xin phép được hoạt động dưới dưới danh nghĩa là câu lạc bộ của hiệp hội ngân hàng Việt Nam.

2. Xu hướng phát triển Fintech nói chung và ở Việt Nam nói riêng, cơ hội và thách thức

Nhìn từ góc độ hoạt động thực tiễn, từ Fintech bao hàm các ứng dụng, sản phẩm hay mô hình kinh doanh trong lĩnh vực tài chính ngân hàng được xây dựng dựa trên nền tảng internet và kỹ thuật số. Fintech đặc biệt phát triển trong thời gian gần đây do sự phát triển mạnh mẽ của các công nghệ như điện thoại thông minh, mạng xã hội, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, blockchain, … đã tác động đến rất nhiều ngành, trong đó có ngành tài chính ngân hàng.

Tóm lược các mô hình Fintech trên thế giới:

Ngành Mô hình hoạt động Nhóm khách hàng Hình thức tương tác Mức độ sẵn sàng của thị trường
– Ngân hàng

– Bảo hiểm

– Thanh toán (vd: ví điện tử hay thanh toán ngang hàng)

– Đầu tư (vd: vốn đầu tư công đồng)

– Cho vay, tài trợ dự án (vd. vốn cho vay cộng đồng, cho vay vi mô)

– Bảo hiểm (vd: quản lý rủi ro)

– Tư vấn

– Xử lý chéo dữ liệu (vd: dữ liệu lớn (big data) và mô hình dự đoán tự động)

– Hạ tầng (vd: bảo mật, an toàn hệ thống)

– Cá nhân đại trà

– Doanh nghiệp

– Cá nhân chọn lọc

– Bảo hiểm nhân thọ

– Bảo hiểm phi nhân thọ

– C2C

– B2C

– B2B

– Ngân hàng/Công ty Bảo hiểm/Công ty Thanh toán

– Khả năng hợp tác của các đối tượng tham gia thị trường

– Tính cạnh tranh của các đố tượng tham gia thị trường

Các dịch vụ Fintech thường có xu hướng được chuẩn hóa cho toàn ngành bởi các đơn vị độc lập bao gồm cả ngân hàng, công ty thanh toán hay bảo hiểm. Ví dụ như ở châu Âu có Ban hướng dẫn về thanh toán điện tử hỗ trợ hoàn thiện các APIs (Application Programmatic Interface) cho các đơn vị tham gia hoạt động này.

Quá trình nghiên cứu và hoàn thiện giải pháp hạ tầng có thể được chia thành năm phần chính như sau:

– Nhận thức: ngành ngân hàng và bảo hiểm nhìn nhận Fintech như là một ngành kinh doanh mới, hấp dẫn và họ đều có thể tham gia. Từ đó đi đến quyết định tìm kiếm những giải pháp kinh doanh phù hợp.

– Khoanh vùng tìm giải pháp vận hành phù hợp nhất với mô hình kinh doanh sẵn có, ví dụ như các chuyên ngành sau: thông tin tài chính, đầu tư, cho vay, tư vấn hoặc hỗ trợ xử lý giao dịch.

– Xác định nhóm khách hàng mục tiêu phù hợp giữa cá nhân đại trà, cá nhân chọn lọc và doanh nghiệp. Ví dụ: giải pháp marketing dựa trên hành vi người tiêu dùng hướng về bảo hiểm phi nhân thọ được xem là nhóm khách hàng các nhân đại trà.

– Xác định mô hình phân phối, tương tác với khách hàng mục tiêu: doanh nghiệp với doanh nghiệp/B2B, doanh nghiệp với người tiêu dùng/B2C hay người tiêu dùng trực tiếp với người tiêu dùng/C2C. Ví dụ: mô hình giao dịch chứng khoán mở cho đại chúng là C2C.

– Đánh giá mức độ phù hợp của thị trường, nền kinh tế và hạ tầng hỗ trợ.

Ở Việt Nam, các startup hoạt động trong lĩnh vực Fintech phát triển mạnh trong 5 năm gần đây, trong đó, chủ yếu vẫn là các startup kinh doanh trong lĩnh vực thanh toán, nhờ vào chính sách cho phép thí điểm dịch vụ trung gian thanh toán của Ngân hàng Nhà nước, đây cũng là một trong những cách làm rất tốt, thể hiện vai trò đi trước, tạo hành lang pháp lý, giúp thúc đẩy các doanh nghiệp trung gian thanh toán phát triển.

Bên cạnh đó, các mô hình kinh doanh thành công trên thế giới cũng đang được du nhập vào Việt Nam như: cho vay ngang hàng, thẩm định tín dụng dựa trên hành vi mạng xã hội, crowd funding, đầu tư tự động (Robo Invest), sàn Bitcoin, Blockchain, … nhưng chưa hề có hành lang pháp lý nào cho các hoạt động này.

Theo 1 survey gần đây với các doanh nghiệp Fintech của ADB-MBI, các doanh nghiệp Fintech cũng cho rằng “các quy định chưa phù hợp hoặc chưa có” đang chính là rào cản lớn nhất hiện nay, khiến cho các doanh nghiệp Fintech chưa mạnh dạn đầu tư phát triển.

3. Đề xuất hợp tác giữa Fintech và ngân hàng

Trong nghiên cứu mới đây của JP Morgan Chase về mối quan hệ giữa Fintech và ngân hàng cho thấy, nếu Fintech và ngân hàng hợp tác với nhau, tận dụng lợi thế về công nghệ và kinh nghiệm của nhau thì hiệu quả đầu tư sẽ là cao nhất.

Đồng thời, khảo sát từ các doanh nghiệp Fintech Vietnam như báo cáo của ADB-MBI, cũng cho thấy 72% các mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp Fintech cần sự hợp tác từ các ngân hàng.

Bởi vậy, câu lạc bộ Fintech Việt Nam xin đề nghị được chính thức hoạt động như là 1 câu lạc bộ thuộc Hiệp hội Ngân hàng, với nhiệm vụ thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành viên trong hệ sinh thái Fintech, góp phần phát triển thị trường Fintech tại Việt Nam.