Vừa qua, BTC ban hành Thông tư 72/2014/TT-BTC về hoàn thuế GTGT cho hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài mang theo khi xuất cảnh.

Theo đó, ngoài các điều kiện cũ giống với Thông tư 58/2012/TT-BTC, hàng hóa được hoàn thuế GTGT phải đáp ứng thêm các điều kiện sau:

– Không thuộc các mặt hàng được hoàn thuế GTGT của người nước ngoài theo Thông tư 08/2003/TT-BTC về hoàn thuế với cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự.

– Hàng mua tại Việt Nam, có hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế được lập trong thời gian tối đa 60 ngày tính đến ngày người nước ngoài xuất cảnh.

– Giá trị hàng hóa trên tờ khai/hóa đơn mua tại 1 cửa hàng/ngày tối thiểu từ 2 triệu trở lên.

Nếu như trước đây, việc hoàn thuế GTGT chỉ áp dụng thí điểm ở cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và Tân sân nhất thì quy định mới áp dụng chung cho tất cả các cửa khẩu hoàn thuế.

Thông tư này thay thế cho TT số 58/2012/TT-BTC, Quyết định 1317/QĐ-BTC và có hiệu lực từ 01/7/2014.