(01/08/2013) Công văn 4370/TCHQ-TXNK năm 2013 không thu thuế xuất khẩu cho mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 4370/TCHQ-TXNK V/v không thu thuế xuất khẩu cho mặt hàng ván sàn gỗ xuất khẩu có nguồn gốc nhập...

read more

(31/07/2013) Thông tư 18/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

BỘ CÔNG THƯƠNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHAI CHỨA KHÍ...

read more

(30/07/2013) Quyết định 1729/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Ban điều phối Ngành hàng cà phê Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 1729/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI...

read more

(30/07/2013) Chỉ thị 12/CT-BGTVT năm 2013 tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 12/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013   CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HÓA...

read more

(29/07/2013) Công văn 4276/TCHQ-KTSTQ năm 2013 về truy thu thuế đối với mặt hàng chất tổng hợp, chất bổ trợ, chất phụ gia thức ăn chăn nuôi do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4276/TCHQ-KTSTQ V/v truy thu thuế đối với mặt hàng chất tổng hợp, chất bổ trợ, chất phụ gia thức ăn chăn...

read more

(29/07/2013) Công văn 4288/TCHQ-GSQL năm 2013 thu thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất chậm thanh khoản do Tổng cục Hải quan ban hành (29/07/2013) Công văn 4288/TCHQ-GSQL năm 2013 thu thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất chậm thanh khoản do Tổng cục Hải qu

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4288/TCHQ-GSQL V/v thu thuế đối với hàng tạm nhập tái xuất chậm thanh khoản Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm...

read more

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24