(028) 2221 6789 support@gtax.vn
Thư của sếp gửi nhân viên đi muộn!

Thư của sếp gửi nhân viên đi muộn!

Không hề chỉ trích gay gắt hay xúc phạm nhân viên nhưng bức thư của vị sếp này đã khiến không ít người phải suy nghĩ. Một công ty có bền vững hay không, không chỉ dựa vào sự lãnh đạo tài tình và chiến lược độc đáo của các sếp, yếu tố chủ chốt vẫn nằm ở thái độ của...

(31/07/2013) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tai ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 07/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ...

(31/07/2013) Công văn 2533/BNN-KHCN năm 2013 báo cáo thực trạng đội ngũ và chính sách sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2533/BNN-KHCN V/v báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ KH&CN và chính sách sử dụng, trọng dụng...

(26/07/2013) Thông báo 483/TB-BGTVT năm 2013 kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công tại cuộc họp về nguyên tắc xác định chi phí tiền lương trong đơn giá các sản phẩm dịch vụ công ích trong lĩnh vực hàng hải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 483/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013   THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI...

(05/07/2013) Công văn 2116/CHHVN-VT&DVHH năm 2013 về quy trình cấp Giấy chứng nhận lao động hàng hải do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 2116/CHHVN-VT&DVHH V/v quy trình cấp Giấy chứng nhận lao động hàng hải Hà Nội,...

(26/07/2013) Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH năm 2013 hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2735/LĐTBXH-BHXH V/v Hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con Hà Nội, ngày 26...

(12/07/2013) Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ quản lý các Trung tâm học tập cộng đồng tại xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI —— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 07/2013/NQ-HĐND Lào Cai, ngày 12 tháng 07 năm 2013   NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHO CÁN BỘ QUẢN...

(31/07/2013) Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT hợp nhất Quyết định về Quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do Bộ Giao thông vận tai ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 07/VBHN-BGTVT Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ...

(31/07/2013) Công văn 2533/BNN-KHCN năm 2013 báo cáo thực trạng đội ngũ và chính sách sử dụng, trọng dụng cán bộ khoa học và công nghệ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2533/BNN-KHCN V/v báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ KH&CN và chính sách sử dụng, trọng dụng...
12...»

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24