(30/07/2013) Quyết định 1729/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 thành lập Ban điều phối Ngành hàng cà phê Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 1729/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN ĐIỀU PHỐI...

read more

(24/07/2013) Công văn 1519/BXD-VLXD năm 2013 hướng dẫn xuất khẩu vôi của các đơn vị mua từ các cơ sở sản xuất chưa có Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế biến do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1519/BXD-VLXD V/v hướng dẫn xuất khẩu vôi của các đơn vị mua từ các cơ sở sản xuất chưa có Giấy chứng nhận đầu tư cơ sở chế...

read more

(11/07/2013) Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND quy định mức chi hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ——— CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 06/2013/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2013   NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC CHI HỖ TRỢ, KHUYẾN KHÍCH...

read more

Thông tư 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ Trưởng Bộ Công thương ban hành Ngày hiệu lực: 01/08/2013

BỘ CÔNG THƯƠNG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 11/2013/TT-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2013   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ...

read more

Thông tư 86/2013/TT-BTC về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày hiệu lực: 11/08/2013

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 86/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2013   THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG LĨNH VỰC QUẢN...

read more

Quyết định 39/2013/QĐ-TTg sửa đổi Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải thành phố Hải Phòng kèm theo Quyết định 69/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành Ngày hiệu lực: 15/08/2013

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 39/2013/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 2 QUY CHẾ...

read more

Nghị định 61/2013/NĐ-CP Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước Ngày hiệu lực: 15/08/2013

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 61/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ...

read more

(29/07/2013) Chỉ thị 16/CT-TTg năm 2013 tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên, vốn, tài sản và lao động tại các doanh nghiệp nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 16/CT-TTg Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013   CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ TRONG...

read more

(26/07/2013) Công văn 3405/BNN-TCCB đăng ký bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2013 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 3405/BNN-TCCB V/v đăng ký bình xét danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2013...

read more

(26/07/2013) Công văn 9729/BTC-TCHQ năm 2013 trả lời vướng mắc công ty Trách nhiệm hữu hạn Sepzone Linh Trung nằm trong Khu chế xuất Linh Trung mua xăng dầu theo chế độ tạm nhập-tái xuất do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 9729/BTC-TCHQ V/v công ty TNHH Sepzone Linh Trung nằm trong KCX Linh Trung mua xăng dầu theo chế độ TN-TX Hà Nội, ngày 26...

read more

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24