(31/07/2013) Công điện 1100/CĐ-TTg năm 2013 giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây do Thủ tướng Chính phủ điện

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 1100/CĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2013   CÔNG ĐIỆN VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT VƯỚNG MẮC TRONG CÔNG TÁC GIẢI...

read more

(17/07/2013) Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND biện pháp bảo đảm việc thực hiện thu hồi đất, giải phóng mặt bằng kịp thời, đúng tiến độ đối với dự án đầu tư quan trọng trên địa bàn Hà Nội

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2013/NQ-HĐND Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2013   NGHỊ QUYẾT VỀ CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM VIỆC THỰC...

read more

(11/07/2013) Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP do tỉnh Bến Tre ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 09/2013/NQ-HĐND Bến Tre, ngày 11 tháng 7 năm 2013   NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH...

read more

(29/07/2013) Công văn 2491/BNN-KTHT năm 2013 báo cáo tình hình nông dân bỏ ruộng, trả ruộng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 2491/BNN-KTHT V/v báo cáo tình hình nông dân bỏ ruộng, trả ruộng Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2013...

read more

(19/07/2013) Công văn 1806/UBND-TN năm 2013 đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trong năm 2013 do tỉnh Bắc Giang ban hành

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1806/UBND-TN V/v đẩy mạnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...

read more

(19/07/2013) Quyết định 23/2013/QĐ-UBND quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Lào Cai

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 23/2013/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 19 tháng 07 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ...

read more

Thông tư 87/2013/TT-BTC hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Ngày hiệu lực: 15/08/2013

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 87/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN...

read more

(24/07/2013) Thông tư 98/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 98/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC QUẢN LÝ, CẤP PHÁT, THANH TOÁN, QUYẾT TOÁN...

read more

(23/07/2013) Công văn 6000/VPCP-KTN kiến nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Cao ốc và thương mại Nha Trang do Văn phòng Chính phủ ban hành

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 6000/VPCP-KTN V/v kiến nghị của Cty TNHH Đầu tư Cao ốc và thương mại Nha Trang Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013  ...

read more

(18/07/2013) Quyết định 27/2013/QĐ-UBND hướng dẫn xác định giá đất ở, giá bán nhà tái định cư làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 27/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC XÁC...

read more

(16/07/2013) Quyết định 317/QĐ-UBND năm 2013 về phê duyệt giá đất ở để tính thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật nhóm dân cư Hà Vị 3, phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Gian

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 317/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2013   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ THU...

read more

(10/07/2013) Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND thông qua chính sách hỗ trợ khuyến khích thực hiện chủ trương “dồn điền đổi thửa” đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 2013-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 10/2013/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 7 năm 2013   NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ...

read more
12

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24