(028) 2221 6789 support@gtax.vn
Quyết toán thuế TNCN năm 2017: Giải đáp những câu hỏi thường gặp

Quyết toán thuế TNCN năm 2017: Giải đáp những câu hỏi thường gặp

Trong quá trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2017 thường phát sinh các vướng mắc, dịch vụ kế toán trọn gói Gtax xin tổng hợp, giới thiệu một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNCN 2017. Ai phải thực hiện quyết toán thuế TNCN...
Các tính giảm trừ gia cảnh theo luật thuế mới 2014

Các tính giảm trừ gia cảnh theo luật thuế mới 2014

Khi tính thuế thu nhập cá nhân năm 2013 sẽ lấy tổng thu nhập chịu thuế của năm 2013 (tính cho 12 tháng) trừ tổng các khoản giảm trừ của 6 tháng đầu năm và của 6 tháng cuối năm sau đó nhân với thuế suất. Tổng thu nhập gần 110 triệu đồng có phải nộp thuế? Luật sửa đổi,...
Dịch Vụ Đăng Ký Lao Động, BHXH, BHYT, BHTN

Dịch Vụ Đăng Ký Lao Động, BHXH, BHYT, BHTN

Gtax mong muốn công ty của bạn sau khi thành lập sẽ có được lượng lao động ổn định và được hưởng đầy đủ các chế độ do nhà nước qui định. Pháp luật lao động được áp dụng và thực hiện đầy đủ là một trong những nhân tố góp phần quan trọng vào sự phát triển của mỗi doanh...

Báo cáo thuế phải nộp hàng tháng

(Đối với doanh nghiệp có năm tài chính từ 01/01 đến 31/12)       Tháng 1 năm 2014   Ngày 20 ·         Tờ khai Thuế GTGT, thuế TNCN tháng 12/2013 ·        Báo cáo sử...

Báo cáo thuế qua mạng

Báo cáo thuế qua mạng: Tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính trong việc chờ đợi hàng giờ, hàng ngày để nộp thuế. Giám đốc có thể tự ký chữ ký số hoặc uỷ quyền khai thuế thông qua mạng internet. Khai báo thuế qua mạng là hoạt động mà 1 doanh nghiệp muốn thực hiện thì...

Đăng ký chữ ký số

Lợi ích của chữ ký số: Tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính trong việc chờ đợi hàng giờ, hàng ngày để nộp thuế . Giám đốc có thể tự ký chữ ký số hoặc uỷ quyền khai thuế thông qua mạng internet. Chữ ký số là thông tin đi kèm theo dữ liệu (văn bản: word, excel, pdf;...

Thủ tục đặt in hóa đơn

Doanh Nghiệp cần chuẩn bị: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và MST doanh nghiệp (Photocopy, đóng dấu sao y bản chính của DN). Giấy giới thiệu cử nhân viên đi đặt in hóa đơn. Bản sao CMND của người đi đặt in đúng với tên của người đứng tên trên giấy giới thiệu. File...

Thủ tục tự in hóa đơn

    Căn cứ điểm 2 Mục V Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính thì các tổ chức, cá nhân SXKD HH, DV có nhu cầu tự in hóa đơn để sử dụng phải có hồ sơ đăng ký gửi nơi đăng ký nộp thuế (Cục thuế hoặc CCT) bao gồm: Công văn đăng ký sử dụng hóa đơn...

Thủ tục hủy hóa đơn

Thủ tục hủy hóa đơn xảy ra trong các trường hợp sau: Doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh, có hoá đơn chưa sử dụng hết phải thực hiện thủ tục huỷ hoá đơn. Để thực hiện thủ tục hủy hóa đơn cần phải lập biên bản huỷ hoá đơn có chữ ký của giám đốc doanh nghiệp...

Kê khai điều chỉnh bổ sung hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ thì việc kê...

Những loại thuế phải nộp khi đăng ký kinh doanh

   Sau khi thực hiện đăng ký kinh doanh thành công và được cấp phép, cấp mã số thuế, doanh nghiệp thường phải nộp những loại thuế theo qui định sau: 1. Thuế môn bài: Mỗi năm doanh nghiệp sẽ nộp 1 lần tuỳ theo mức vốn điều lệ, đối với năm đầu tiên còn tuỳ thuộc vào...