(028) 2221 6789 support@gtax.vn
Văn bản mới có hiệu lực từ tháng 05/2018

Văn bản mới có hiệu lực từ tháng 05/2018

Các chính sách mới về thuế, kế toán, kiểm toán bắt đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 5/2018. Sau đây, Kế toán trọn gói Gtax điểm qua một số nội dung mới của các chính sách này.  1. Tăng mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán Đây là nội dung nổi bật tại Nghị...
Các việc liên quan đến thuế cần thực hiện trước khi nghỉ lễ 30/4

Các việc liên quan đến thuế cần thực hiện trước khi nghỉ lễ 30/4

Theo qui định của Tổng cục Thuế, Dịch vụ kế toán Gtax sẽ liệt kê danh sách các công việc mà doanh nghiệp cần thực hiện trước khi nghỉ lễ 30/4/2018 như sau: 1. Đối với doanh nghiệp khai thuế theo tháng: Sẽ phải thực hiện tờ khai thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu...
Khoản chi được trừ & không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

Khoản chi được trừ & không được trừ khi tính thuế TNDN 2018

Từ ngày 01/5/2018, Thông tư 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 78/2014/TT-BTC, Thông tư 111/2013/TT-BTC sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành.  Kế toán trọn gói Gtax lược trích hướng dẫn mới về khoản chi được trừ...
Tại sao lái xe Grab, Uber … sẽ không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Tại sao lái xe Grab, Uber … sẽ không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế, các lái xe Uber, Grab đã khấu trừ thuế tại nguồn, khấu trừ qua hợp tác xã hay các đơn vị vận tải thì không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân.  Theo ông Nguyễn Văn Phụng, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân cho biết, do các...
Quyết toán thuế TNCN năm 2017: Giải đáp những câu hỏi thường gặp

Quyết toán thuế TNCN năm 2017: Giải đáp những câu hỏi thường gặp

Trong quá trình thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 2017 thường phát sinh các vướng mắc, dịch vụ kế toán trọn gói Gtax xin tổng hợp, giới thiệu một số câu hỏi thường gặp khi thực hiện quyết toán thuế TNCN 2017. Ai phải thực hiện quyết toán thuế TNCN...