STT

CÁC MẪU HỢP ĐỒNG

DOWNLOAD TÀI LIỆU

1

Mẫu bảng tổng hợp nhập khẩu.

 Tải về máy

2

Mẫu công văn chấp thuận tuyển lao động nước ngoài.

 Tải về máy

3

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư.

 Tải về máy

4

Mẫu đơn đề nghị đăng ký làm đại lý.

 Tải về máy

5

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động.

 Tải về máy

6

Mẫu giấy uỷ quyền nhà.

 Tải về máy

7

Mẫu hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất.

 Tải về máy

8

Mẫu hợp đồng bảo lãnh vay vốn nước ngoài.

 Tải về máy

9

Mẫu hợp đồng cho mượn tài sản.

 Tải về máy

10

Mẫu hợp đồng cho nhà.

 Tải về máy

11

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà ở.

 Tải về máy

12

Mẫu hợp đồng cho vay tiền.

 Tải về máy

13

Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất.

 Tải về máy

14

Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ cá nhân gia đình.

 Tải về máy

15

Mẫu hợp đồng chuyển giao công nghệ.

 Tải về máy

16

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

 Tải về máy

17

 Mẫu hợp đồng cung ứng lao động.

 Tải về máy

18

 Mẫu hợp đồng đại diện.

 Tải về máy

19

 Mẫu hợp đồng đại lý.

 Tải về máy

20

 Mẫu hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài.

 Tải về máy

21

 Mẫu hợp đồng giao nhận hàng hoá.

 Tải về máy

22

 Mẫu hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại.

 Tải về máy

23

 Mẫu hợp đồng dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm.

 Tải về máy

24

 Mẫu hợp đồng gia công đặt hàng.

 Tải về máy

25

 Mẫu hợp đồng giao nhận thầu khảo sát địa điểm xây dựng công trình.

 Tải về máy

26

 Mẫu hợp đồng giao nhận thầu lập luận chứng kinh tế kỹ thuật cho công trình.

 Tải về máy

27

 Mẫu hợp đồng giao nhận thầu thiết kế xây dựng công trình.

 Tải về máy

28

 Mẫu hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình.

 Tải về máy

29

 Mẫu hợp đồng góp vốn bằng căn hộ nhà chung cư.

 Tải về máy

30

 Mẫu hợp đồng gửi hàng vào kho bãi.

 Tải về máy

31

 Mẫu hợp đồng hợp tác kinh doanh.

 Tải về máy

32

 Mẫu hợp đồng in văn hoá phẩm.

 Tải về máy

33

 Mẫu hợp đồng kinh doanh.

 Tải về máy

34

Mẫu hợp đồng kinh doanh giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình.

 Tải về máy

35

Mẫu hợp đồng ký gửi hàng hoá.

 Tải về máy

36

Mẫu hợp đồng lao động.

 Tải về máy

37

Mẫu hợp đồng lao động cho nước ngoài.

 Tải về máy

38

Mẫu hợp đồng lắp ráp thiết bị.

 Tải về máy

39

Mẫu hợp đồng liên doanh.

 Tải về máy

40

Mẫu hợp đồng môi giới thương mại.

 Tải về máy

41

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư.

 Tải về máy

42

Mẫu hợp đồng mua bán điện.

 Tải về máy

43

Mẫu hợp đồng mua bán hàng hoá.

 Tải về máy

44

Mẫu hợp đồng mua bán nhà ở.

 Tải về máy

45

Mẫu hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất.

 Tải về máy

46

Mẫu hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm.

 Tải về máy

47

Mẫu hợp đồng nhập khẩu mua thiết bị điện lạnh.

 Tải về máy

48

Mẫu hợp đồng sửa chữa nhà ở.

 Tải về máy

49

Mẫu hợp đồng tặng cho căn hộ chung cư.

 Tải về máy

50

Mẫu hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

 Tải về máy

51

Mẫu hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất.

 Tải về máy

52

Mẫu hợp đồng thành lập đại lý.

 Tải về máy

53

Mẫu hợp đồng thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất.

 Tải về máy

54

Mẫu hợp đồng thế chấp bằng căn hộ chung cư.

 Tải về máy

55

Mẫu hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất.

 Tải về máy

56

Mẫu hợp đồng thuê đất.

 Tải về máy

57

Mẫu hợp đồng thuê lại đất.

 Tải về máy

58

Mẫu hợp đồng thuê nhà.

 Tải về máy

59

Mẫu hợp đồng thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

 Tải về máy

60

Mẫu hợp đồng thuê nhà xưởng.

 Tải về máy
61 Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất.  Tải về máy
62 Mẫu hợp đồng trao đổi nhà ở.  Tải về máy