BỘ CÔNG THƯƠNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6088/BCT-XNK
V/v kinh doanh tạm nhập tái xuất điện thoại di động

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH sản phẩm công nghệ FPT
(Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 242/2013/FTP/XNK-GP ngày 28 tháng 6 năm 2013 của Công ty TNHH sản phẩm công nghệ FPT về việc tạm nhập tái xuất mặt hàng điện thoại di động, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH sản phẩm công nghệ FPT được kinh doanh tạm nhập tái xuất 2.000 bộ điện thoại di động HTC Desire SV Black, mới 100%, tổng trị giá 408.400 USD (bốn trăm linh tám ngàn bốn trăm đô la Mỹ) theo các hợp đồng đã ký (hợp đồng mua hàng số M13HTCS046HN ngày 28 tháng 6 năm 2013 ký với HTC Corporation – Đài Loan; hợp đồng bán hàng số 03-2013/FTP-AVITAR ngày 28 tháng 6 năm 2013 ký với Công ty Avitar Enterpries Pte., Ltd – Singapore).

– Cửa khẩu nhập hàng: Sân bay quốc tế Nội Bài.

– Cửa khẩu xuất hàng: Sân bay quốc tế Nội Bài.

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phải được tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ. Trường hợp sử dụng, tiêu thụ tại Việt Nam phải được sự đồng ý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Việc thanh toán tiền hàng thực hiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tới khi thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến ngày 30 tháng 9 năm 2013./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục Hải quan;
– Lưu: VT, XNK(2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG