Dịch vụ kế toán

(31/07/2013) Thông báo 655/TB-VP năm 2013 Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân về tình hình phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các cửa khẩu hải quan trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VĂN PHÒNG
UBND THÀNH PHỐ
------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 655/TB-VP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÊ HOÀNG QUÂN VỀ TÌNH HÌNH PHÒNG CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TẠI CÁC CỬA KHẨU HẢI QUAN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Ngày 26 tháng 7 năm 2013, Chủ tịch y ban nhân dân tnh phố Lê Hoàng Quân đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về tình hình phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các cửa khẩu hải quan trên địa bàn thành phố. Tham dự cuộc họp gm có đại diện các đơn vị: Tng cục Cảnh sát; Tng cục An ninh; Tổng cục Hải quan Tư lệnh Quân khu 7; Văn phòng Thành ủy; Văn phòng Đoàn đại biu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; Cụm cảng hàng không miền Nam; Cảng vụ Hàng không miền Nam; Cng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nht, Cảng vụ Sài Gòn; Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất; Bộ Tư lệnh thành phố; Bộ đội Biên phòng thành phố; Cục Hải quan thành phố; Cục Thuế thành phố; Sở Công Thương; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục Quản lý thị trường thành phố; Sở Giao thông Vận tải; Công an thành phố; Sở Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy; y ban nhân dân quận Tân Bình; Tổng công ty Tân Cảng; Công ty Liên doanh Phát triển tiếp vận số 1 (VICT); Công ty TNHH cảng Phước Long (ICD Phước Long); Công ty cổ phần Kho vận Giao nhận Ngoại thương (ICD Transimex); Công ty Sn xuất Thương mại XNK Tây Nam (ICD Tanamexco), các cơ quan báo, đài thành phố. Sau khi nghe Cục Hải quan thành phố báo cáo và ý kiến đóng góp của các đơn vị tham dự cuộc họp, Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân kết luận chỉ đạo như sau:

1. Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí là trung tâm kinh tế của khu vực và cả nước, là trung tâm giao lưu kinh tế lớn và sôi động nht cả nước. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm qua biên giới (kể cả đường bộ và đường hàng không) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn xy ra; các đối tượng tập trung hàng hóa buôn lậu tại Thành phố, sau đó phân phối đi các tỉnh, thành trong cả nước; với tính chất và thủ đoạn hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi hơn, gây mất ổn định an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng, trật tự an toàn xã hội của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và an ninh quốc gia nói chung.

y ban nhân dân thành phố ghi nhận nhữngkết quả đạt được của ngành Hải quan thành phố trong thời gian qua, đã có nhiều nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác thu thuế xuất nhập khẩu, cũng như trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phn cùng Thành phố thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và an toàn xã hội.

2. Nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố là nhiệm vụ chung của các Bộ, ngành Trung ương và các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố, cần có sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực cùng cơ quan Hải quan thực hiện quyết liệt, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Giao Cục Hải quan thành phố chủ trìphối hợp cùng các cơ quan (Cảng vụ Hàng không miền Nam, An ninh sân bay Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Đồn Công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất) xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với hàng hóa xuất, nhập khu tại Cảng hàng không sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, nhằm đảm bảo an ninh cho các chuyến bay, phòng chống gian lận thương mại, hàng hóa cấm vào Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh; định kỳ hàng quý, 6 tháng tổ chức thực hiện sơ kết rút kinh nghiệm; Đồng thời, Cục Hải quan thành phố cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị của một bộ phận cán bộ, công chức thiếu ý thức tu dưỡng phẩm cht đạo đức, thiếu ý thức chấp hành kluật, kỷ cương của đơn vị, nhằm nâng cao năng lực bộ máy; tinh thn trách nhiệm của người cán bộ tài chính; tránh tình trạng quan liêu, gây khó khăn, vòi vĩnh, nhũng nhiễu, tham ô đối với người nộp thuế, gây phin hà cho người nộp thuế trong việc hướng dẫn thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định.

3. Giao các đơn vị: Cục Hải quan thành phố, Công an thành phố, Chi cục Qun lý thị trường thành phố, các Sở ngành chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 127 thành phtập trung lực lượng, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các cửa khẩu trên địa bàn thành phố, đặc biệt là việc buôn lậu vàng, ngoại t, hàng cấm (ma túy, tài liệu phản động, văn hóa độc hại, vũ khí...), xử lý thật nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật; truy tố trước pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kỹ những bất cập trong việc cấp phép đăng ký kinh doanh; đề xuất Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đặc biệt, kiểm soát chặt chẽ đối với các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu, tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dng để xuất nhập khẩu hàng lậu, hàng cấm, sau đó bỏ trốn, tiếp tục thành lập doanh nghiệp mới, gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

5. Đề nghị các đơn vị kinh doanh cảng trang bị các hệ thống nối mạng giữa Cơ quan hải quan với Cảng vụ để nắm được một cách cụ thể hàng vào - hàng ra khỏi địa bàn quản lý nhm tránh việc doanh nghiệp lợi dng giả mạo hồ sơ đánh tháo hàng ra khỏi địa bàn qun lý.

6. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền về tác hại nguy him của hành vi buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy; tuyên truyền chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước trong hoạt động thương mại để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ thực hiện đúng pháp luật.

7. Giao các Sở ngành chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 127 thành phố nghiên cứu các quy định pháp luật đối với lĩnh vực quản lý của mình, đề xuất, kiến nghị biện pháp chế tài, hình thức xử lý đủ sức răn đe đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, nhằm tạo sự công bằng trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp, góp phn ổn định kinh tế vĩ mô, bảo vệ an ninh quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm an ninh cho nhân dân thành phố.

8. Đề nghị Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đẩy mạnh công tác hiện đại hóa ngành Hải quan, đầu tư đầy đủ trang thiết bị như máy soi chiếu, camera quan sát,... cho các đơn vị thực hiện nhiệm vụ của Hải quan thành phố.

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch y ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhn:
- Văn phòng Chính phủ “để b/c”;
- Thường trực Thành ủy;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các đơn vị dự họp,
- UBND các quận-huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng TCTMDV;
- Lưu: VT, (TM/Cg) MH

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Ngô Kim Liên

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

LIÊN HỆ

Gửi Email cho chúng tôi  


 

Money Back

Duy nhất tại Gtax

bạn sẽ được

hoàn tiền 100%

nếu bạn không hài lòng

Ý kiến Khách hàng

CÔNG TY THIẾT KẾ WEBSITE WHAT4WEB

"Dịch vụ kế toán GTAX đã giúp chúng tôi giải quyết được các vấn đề nhức đầu với những con số hàng ngày mà doanh nghiệp tôi phải đối mặt. Tôi sẽ chọn GTAX để làm đối tác lâu dài"  - PHẠM THÁI SƠN -

CÔNG TY TNHH TM&DV TRIỀU AN

"Nhân viên GTAX rất nhiệt tình, kỹ lưỡng và tư vấn giải quyết vướng mắc rất chuyên nghiệp. Tôi hài lòng vì đã chọn GTAX" - BÀ PHAN BÍCH PHƯƠNG -

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN TOÀN CẦU

"Tôi rất hài lòng về dịch vụ kế toán từ GTAX vì họ đã giúp tôi lo trọn gói, từ sổ sách kế toán đến làm việc với cơ quan thuế. Cảm ơn GTAX" - ÔNG HOÀNG HÙNG -

CTY CỔ PHẦN MẠNG TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ

"Công ty chúng tôi luôn lựa chọn các đối tác có uy tín và chuyên nghiệp nhằm thỏa mãn các yêu cầu rất cao của KH chúng tôi đang phục vụ. Gtax đã đáp ứng tốt được yêu cầu đó "- Ông HUỲNH QUANG VIỆT

Ông TRẦN THANH TÙNG - CTY KOIKICHI VIETNAM

“Trước đây chúng tôi có thuê 1 nhân viên kế toán tự do để lo sổ sách kế toán, nhưng kết quả là chúng tôi vẫn bị phạt vì hồ sơ, chứng từ bị sai, thiếu... Tôi đã quyết định chọn dịch vụ kế toán của Gtax vì chi phí hợp lý, linh hoạt và hơn hết đó là sự chuyên nghiệp, tôi tin là tôi đã có sự lựa chọn đúng.”

CÔNG TY AN AN VY

" Rất cảm ơn vì quý công ty đã quan tâm đến chất lượng phục vụ khách hàng. Chúng tôi luôn đặt niềm tin và hy vọng hợp tác rất lâu dài với những công ty làm việc chuyên nghiệp như Gtax."

Prev Next
Google+