Dịch vụ kế toán

(19/08/2013) Công văn 5490/CT-TTHT năm 2013 thuế nhà thầu do Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5490/CT-TTHT
V/v: thuế nhà thầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Tập Hợp Sắc Màu Quốc Tế
Địa chỉ: 34/4 Trần Khánh Dư, P. Tân Định, Quận 1
Mã số thuế: 0306729689

 

Trả lời văn thư số TCC 02/2013 không ghi ngày (Cục Thuế TP nhận ngày 01/8/2013) của Công ty về thuế nhà thầu; Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 60/2012/TT-BTC ngày 12/4/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam (gọi tắt là thuế nhà thầu);

Trường hợp Công ty theo trình bày, ký hợp đồng cung cấp dịch vụ chỉnh sửa hình ảnh cho khách hàng là tổ chức ở nước ngoài (DanMark), đồng thời Công ty có ký hợp đồng sử dụng hệ thống Encode của chính khách hàng này cung cấp, trong hợp đồng quy định việc thanh toán được thực hiện theo hình thức bù trừ công nợ, thì tại thời điểm thực hiện bù trừ công nợ với khách hàng, Công ty có trách nhiệm kê khai, nộp thuế nhà thầu thay cho tổ chức nước ngoài (đối với giá trị hợp đồng sử dụng hệ thống Encode) theo quy định tại Thông tư số60/2012/TT-BTC để nộp vào ngân sách nhà nước.

Cục thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 2;
- P. PC;
- Website Cục Thuế TP;
- Lưu: HC, TTHT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

LIÊN HỆ

Tư vấn kế toán - thuế

tu van

Gửi Email cho chúng tôi  


 

Money Back

Duy nhất tại Gtax

bạn sẽ được

hoàn tiền 100%

nếu bạn không hài lòng

Ý kiến Khách hàng

Error: Any articles to show

Google+